Energie

Kuipers Solutions is zakelijk dienstverlener en adviseert en begeleidt marktpartijen op het gebied energie voor bedrijfsmatige onroerende zaken. Hiermee bereiken wij voor de opdrachtgever, haar gebouwen en omgeving duurzame resultaten.


Kuipers Solutions levert diensten voor vastgoed ontwikkeling, realisatie en beheer met betrekking tot energievraagstukken.
De diensten bestaan uit:
- management: directievoering, begeleiding en projectleiding
- techniek advies:  energie, bouw en installaties
- financiëel advies:  koop- en huurcontracten, inkoop van energie en aanbestedingen.

Energieverbruik. Kostenpost of maatschappelijk verantwoord?

Een onderneming is maatschappelijk verantwoord bezig wanneer het energieverbruik niet of weinig meer is dan noodzakelijk. Voor bedrijven is energieverbruik vaak slechts een kostenpost waarop - met de nodige aandacht - kan worden bespaard. De ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische zaken leggen daarom grote nadruk op vermindering van het energieverbruik.