Stadion Cambuur

Voor het tweede seizoen op rij is SC Cambuur actief op het hoogste niveau en daar presteert het zeker niet onverdienstelijk. Sterker nog; de club uit Leeuwarden is bezig aan haar succesvolste seizoen uit de clubhistorie en is nu al zeker van nog jaar in de Eredivisie.

Lees meer...

Hotel Zwarte Water

Eind 2011 heeft de directie van Hotel Zwartewater BV plannen gelanceerd m.b.t. uitbreiding en nieuwbouw van de huidige hotelaccommodatie.
Voor het concretiseren van de plannen zijn destijds bouwbedrijf Eikenaar en bouwkundig tekenbureau Klaas Boer benaderd.

In de voorstelplannen is opgenomen om voor het gehele traject een zogenaamde projectmanager aan te stellen. Via architectenbureau De Bruin uit Zwolle, welke uiteindelijk het tekenwerk heeft overgenomen van Klaas Boer, zijn wij voor het eerst in contact gekomen met de heer Kuipers.

Lees meer...

HIAB

In het kader van de milieuvergunning voor Cargotec Netherlands BV is vanuit het bevoegd gezag (RUD) geëist dat er een Energie Besparingsonderzoek dient te worden uitgevoerd. In het verleden had Cargotec reeds eerder samengewerkt met Kuipers Solutions en was het contact snel gevonden en de afspraak gauw gemaakt.

Door Kuipers Solutions is allereerst gestart met een inventarisatie van het pand en de bouwkundige status hiervan. Ook een inventarisatie van de gebruikte machines is in kaart gebracht. De facturen van de levering en verbruik van energie moesten worden aangeleverd.

Lees meer...

Overige referenties

Vastgoed beheer   
Stadion SC Cambuur Leeuwarden 2014-heden
Hotel Zwartewater Zwartsluis 2013-heden
   
Vastgoed ontwikkeling  
Hotel Zwartewater Zwartsluis 2013-heden
   
Vastgoed projectmanagement/bouwdirectie  
St. Chr. Onderwijs Salland, Sint Antoniusschool te Mariënheem 2012
Bouwbedrijf Guichelaar te Koekange, nieuwbouw 13 woningen Koekange 2011
Gemeente Hattem Nieuwbouw zwembad te Hattem (ontwerpfase) 2010-2011
De Zijlen te Leek Nieuwbouw 41 plaatsen dagbesteding te Tolbert 2009-2010
Gemeente Hattem (Ver)nieuwbouw brandweerkazerne te Hattem 2007-2008
VOF Stadionbouw Zwolle (Moes Bouwgroep o.a.),  
Bouw stadioncomplex (inclusief Hotel) te Zwolle 2006-2007
Bouw Jeugdgevangenis, Transformatorweg te Amsterdam 2006
Vernieuwbouw Openbare basisschool de Sluis te Lelystad 2005-2006
51 woningen Het Zand te Utrecht 2005
   
Energie beheer  
SZZ: haalbaarheidstudies (houtachtige) biomassa installaties 2013
Hotel Zwartewater Zwartsluis: Haalbaarheidstudie, nieuwe energie 2014
FHG Phoenix Hasselt : haalbaarheidstudie, 'stoken op afvalhout' 2013
FHG Phoenix Hasselt : Haalbaarheidstudie, 'energiebesparing en hout' 2014
   
Subsidies  

Provincie Overijssel, tenderregeling nieuwe energie voor het project
Wij zijn groen ! Zwartewater: € 160.240,-

2012
Provincie Overijssel, tenderregeling nieuwe energie voor het project
Het groene Hotel Zwartewater: € 100.000,-.
2014